czwartek, 17 stycznia 2013

Muzeum Powstania Styczniowego


Za kilka dni — 22 stycznia — Litwa wejdzie w rok obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. W tym dniu powołany w Warszawie Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest wzywający narody Polski, Litwy i Rusi do walki o „wspólne wyzwolenie” pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła”.


Więcej:
Jedyne na świecie Muzeum Powstania Styczniowego-Kurier Wileński